About the Bank

Home > About the Bank > Outline of the Bank > History > List of Governors

List of Governors

Click the governor's name for his photograph.

Table : List of Governors
Name From To Place of Birth
1st Mr. Shigetoshi Yoshihara 1882.10. 6 1887.12.19 Kagoshima
2nd Mr. Tetsunosuke Tomita 1888. 2.21 1889. 9. 3 Miyagi
3rd Mr. Koichiro Kawada 1889. 9. 3 1896.11. 7 Kochi
4th Baron Yanosuke Iwasaki 1896.11.11 1898.10.20 Kochi
5th Mr. Tatsuo Yamamoto 1898.10.20 1903.10.19 Oita
6th Baron Shigeyoshi Matsuo 1903.10.20 1911. 6. 1 Hyogo
7th Mr. Korekiyo Takahashi 1911. 6. 1 1913. 2.20 Tokyo
8th Viscount Yataro Mishima 1913. 2.28 1919. 3. 7 Kagoshima
9th Mr. Junnosuke Inoue 1919. 3.13 1923. 9. 2 Oita
10th Mr. Otohiko Ichiki 1923. 9. 5 1927. 5.10 Kagoshima
11th Mr.Junnosuke Inoue
(second term)
1927. 5.10 1928. 6.12 Oita
12th Mr. Hisaakira Hijikata 1928. 6.12 1935. 6. 4 Mie
13th Mr. Eigo Fukai 1935. 6. 4 1937. 2. 9 Gunma
14th Mr. Seihin Ikeda 1937. 2. 9 1937. 7.27 Yamagata
15th Mr. Toyotaro Yuki 1937. 7.27 1944. 3.18 Yamagata
16th Viscount Keizo Shibusawa 1944. 3.18 1945.10. 9 Tokyo
17th Mr. Eikichi Araki 1945.10. 9 1946. 6. 1 Ishikawa
18th Mr. Hisato Ichimada 1946. 6. 1 1954.12.10 Oita
19th Mr. Eikichi Araki
(second term)
1954.12.11 1956.11.30 Ishikawa
20th Mr. Masamichi Yamagiwa 1956.11.30 1964.12.17 Tokyo
21st Mr. Makoto Usami 1964.12.17 1969.12.16 Yamagata
22nd Mr. Tadashi Sasaki 1969.12.17 1974.12.16 Yamaguchi
23rd Mr. Teiichiro Morinaga 1974.12.17 1979.12.16 Miyazaki
24th Mr. Haruo Mayekawa 1979.12.17 1984.12.16 Tokyo
25th Mr. Satoshi Sumita 1984.12.17 1989.12.16 Gunma
26th Mr. Yasushi Mieno 1989.12.17 1994.12.16 Oita
27th Mr. Yasuo Matsushita 1994.12.17 1998. 3.20 Hyogo
28th Mr. Masaru Hayami 1998. 3.20 2003. 3.19 Hyogo
29th Mr. Toshihiko Fukui 2003. 3.20 2008. 3.19 Osaka
30th Mr. Masaaki Shirakawa 2008. 4. 9 2013. 3.19 Fukuoka
31st Mr. Haruhiko Kuroda 2013. 3.20
Fukuoka