Skip to main content

List of Governors

日本語

Click the governor's name for his photograph.

Table : List of Governors
Name From To Place of Birth
1st Shigetoshi Yoshihara 1882.10. 6 1887.12.19 Kagoshima
2nd Tetsunosuke Tomita 1888. 2.21 1889. 9. 3 Miyagi
3rd Koichiro Kawada 1889. 9. 3 1896.11. 7 Kochi
4th Yanosuke Iwasaki 1896.11.11 1898.10.20 Kochi
5th Tatsuo Yamamoto 1898.10.20 1903.10.19 Oita
6th Shigeyoshi Matsuo 1903.10.20 1911. 6. 1 Hyogo
7th Korekiyo Takahashi 1911. 6. 1 1913. 2.20 Tokyo
8th Yataro Mishima 1913. 2.28 1919. 3. 7 Kagoshima
9th Junnosuke Inoue 1919. 3.13 1923. 9. 2 Oita
10th Otohiko Ichiki 1923. 9. 5 1927. 5.10 Kagoshima
11th Junnosuke Inoue
(second term)
1927. 5.10 1928. 6.12 Oita
12th Hisaakira Hijikata 1928. 6.12 1935. 6. 4 Mie
13th Eigo Fukai 1935. 6. 4 1937. 2. 9 Gunma
14th Seihin Ikeda 1937. 2. 9 1937. 7.27 Yamagata
15th Toyotaro Yuki 1937. 7.27 1944. 3.18 Yamagata
16th Keizo Shibusawa 1944. 3.18 1945.10. 9 Tokyo
17th Eikichi Araki 1945.10. 9 1946. 6. 1 Ishikawa
18th Hisato Ichimada 1946. 6. 1 1954.12.10 Oita
19th Eikichi Araki
(second term)
1954.12.11 1956.11.30 Ishikawa
20th Masamichi Yamagiwa 1956.11.30 1964.12.17 Tokyo
21st Makoto Usami 1964.12.17 1969.12.16 Yamagata
22nd Tadashi Sasaki 1969.12.17 1974.12.16 Yamaguchi
23rd Teiichiro Morinaga 1974.12.17 1979.12.16 Miyazaki
24th Haruo Mayekawa 1979.12.17 1984.12.16 Tokyo
25th Satoshi Sumita 1984.12.17 1989.12.16 Gunma
26th Yasushi Mieno 1989.12.17 1994.12.16 Oita
27th Yasuo Matsushita 1994.12.17 1998. 3.20 Hyogo
28th Masaru Hayami 1998. 3.20 2003. 3.19 Hyogo
29th Toshihiko Fukui 2003. 3.20 2008. 3.19 Osaka
30th Masaaki Shirakawa 2008. 4. 9 2013. 3.19 Fukuoka
31st Haruhiko Kuroda 2013. 3.20 2023. 4. 8 Fukuoka
32nd UEDA Kazuo 2023. 4. 9
Shizuoka